Taniroda felhasználói kézikönyv

01. Bevezetés

01. Bevezetés

A győri Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium kezdeményezésére egy XXI. századnak megfelelő gyakorló szoftver készült.  A gazdasági tevékenységet  támogató szoftver az iskolarendszerben korábban a Magyarországi Gyakorlócégek Cégszolgálati Központ volt. A korábbi Cégszolgálati Központot alapul véve jött az igény egy újabb és modernebb rendszer fejlesztésére.  Az iskola a program segítségével a közgazdasági ismeretek színvonalas elméleti oktatását már gyakorlati tevékenységgel is támogatja. Így a tanulók nem csak elméleti, hanem hasznos és a mindennapokban kamatoztatható gyakorlati tudást is szereznek a tanuló éveik alatt.

A tanirodai foglalkozás olyan oktatási tevékenységet jelent, ahol egy megfelelően kialakított és technikailag felszerelt teremben a tanulók “fiktív” vállalkozásokat indíthatnak. A tanirodai képzés kiegészíti, elmélyíti az elméleti órákon szerzett ismeretanyagokat. Az ilyen jellegű képzésnek köszönhetően a tanulók több munkaterületet ismernek meg a képzésük során. A tanirodai munkamenetben a tanulók vagy a tanulók egy kisebb csoportja forgószínpad-szerűen kerülnek egyik munkaterületről a másikra. Ilyen munkaterület például a beszerzés, értékesítés, pénzügy vagy akár a titkárság. A gyakorlatban tényleges áru- és pénzmozgás, valamint árutermelés és mozgatás nem történik, ezen folyamatoknak az adminisztratív végrehajtása valósul meg. A képzés szempontjából a gyakorlócég és a kialakított rendszer figyelembe veszi a valódi üzleti folyamatokat. A tanirodai rendszerben résztvevő diákok „fiktív” vállalkozások tevékenységein keresztül sajátíthatják el a cégvezetéshez kapcsolódó ismereteket. A tanirodás foglalkozások élményközpontú tanulást tesznek lehetővé, hiszen a diákok a foglalkozások során valós feladatokon keresztül tanulják meg az ügyviteli, adminisztrációs és menedzsment feladatokat. Megismerkednek egy fiktív cég üzleti protokolljának alapvető szabályaival, a foglalkozások alatt többek között fejlődik a kommunikációs és problémamegoldó készségük is.

Az elméleti órákon tanultakat közvetlenül alkalmazni tudják a gyakorlatban. Összefüggéseket ismernek fel az egyes üzleti területek között. Megtanulják a felelősségvállalást, szervezőkészséget, kreativitást és a pontos, minőségi munkavégzést. A sikeres vállalkozás eléréséhez csapatmunka és az egymás közötti kommunikáció erősítésében is gyakorlatot szereznek a diákok. Ismerteket szereznek a cég életében előforduló munkacsoportok által végzett feladatokról, megismerik és elsajátítják a munkafolyamatokhoz szükséges dokumentumokat és folyamatokat.

A tanirodai rendszer létrehozásakor azt a célt tűztük ki, hogy a rendszer gyakorlat orientáltan képezze le és szimulálja a gazdasági tevékenységeket egy “fiktív” cég esetén.  A rendszer képes a gazdasági folyamatok leképezésére és az ott keletkezett dokumentumok kezelésére. Szimulálja és automatikusan kezeli az olyan szereplőket, akik közvetlenül vagy közvetve érintettek a cég életében, mint például szállítók, a bank, közüzemi szolgáltatók vagy akár a nagykereskedés. A tanirodai rendszer a való életet a tantermi körülményekhez képest a lehető legjobban szimulálja, így a tanuló a megszerzett ismerteket a való életben is meg tudja állni a helyét egy piaci szereplőnél.

A tanulók ebben a mesterségesen előállított rendszerben kereskedve és gazdálkodva szerzik meg azt a gyakorlati és elméleti tudásanyagot, aminek  birtokában egy valóságos cégnél munkát kapva, már az egyes munkaterületeket átlátni képes és gondolkodni tudó, önálló, gyakorlati készségekkel és jártassággal rendelkező munkatársként állják meg a helyüket.

A kialakított rendszerhez további iskolák csatlakozhatnak országszerte, így a fiktív cégek listája nő, a kereskedésben résztvevő termékek kínálata pedig folyamatosan bővül.

02. Csatlakozás a rendszerhez

02. Intézményi csatlakozás

A tanirodai rendszerhez bármely oktatási intézmény csatlakozhat, aki a taniroda nyújtotta lehetőséget az oktatásban fel tudja használni. A tanirodai rendszer a valóságos gazdasági folyamatokat szimulálja le egy tantermi oktatásra. A rendszerhez csatlakozó intézmények lehetőséget kapnak, hogy a rendszert fizetési kötelezettség nélkül kipróbálják. A próba feltételeinek lejártát követően az adott intézmény eldöntheti, hogy kívánja-e a rendszert tovább, akár több céggel is a jövőben használni.

A tanirodai rendszerhez való csatlakozási igényét az oldalon a Regisztráció menüpontra vagy az alábbi regisztrációs linkre kattintva teheti meg.

(A rendszerben a regisztráció és a próba időszak díjtalan, tényleges csatlakozás és rendszer használat esetén kerül a díj kiszámlázásra.)

A regisztráció linkre kattintva egy regisztrációs adatlap jelenik meg, amit az intézményi kapcsolattartó tölt ki, ezzel jelezvén, hogy az adott intézmény első körben szeretné kipróbálni a taniroda által nyújtott szolgáltatásokat.

Intézményi regisztrációs űrlap

Intézményi regisztrációs űrlap

Az intézményi kapcsolattartó tartja a kapcsolatot az adott intézmény és a taniroda rendszer üzemeltetői között. Az intézményi alapadatok megadását követően, az intézményi kapcsolattartó adatai kerülnek bekérésre. Az űrlap alján található megjegyzés rovat segít abban, hogy a regisztráló a tanirodai rendszerrel kapcsolatban kérdéseket küldjön az üzemeltetőnek. Az űrlap kötelezően kitöltött  mezőinek kitöltése után (piros csillag jelzi) az „Elküldöm a REGISZTRÁCIÓS igényemet” gombra kell kattintani.

Regisztrációs igény sikeres elküldése

Regisztrációs igény sikeres elküldése

A regisztrációs igény elküldését követően a taniroda üzemeltetőihez beérkezik az igény és az intézményi kapcsolattartó e-mail címére kiküldik a további teendőket.

03. Kapcsolattartói felület/Intézményi portál

03.01 Kapcsolattartói felület / Intézményi portál

Az intézményi kapcsolattartó tartja a kapcsolatot az adott intézmény és az üzemeltető között, így tudja menedzselni az intézményi előfizetéseket, valamint a cégek számát. Az intézményi kapcsolattartó feladata továbbá a tanárok hozzáadása a rendszerhez.

A tanirodai rendszerben való csatlakozáskor megadott intézményi kapcsolattartó  e-mail címére a rendszer kiküld egy regisztrációs e-mailt. A levélben található egy aktiváló link, amire kattintva megkezdheti az adott intézmény adatainak megadását a rendszerbe.

Fontos! A számlázási adatokat kötelező megadni, de a rendszer csak az aktív előfizetőnek fog számlát kiállítani.

Tanirodai intézményi regisztrációs e-mail

Intézményi regisztrációs e-mail

A levélben a „Regisztráció megkezdése” linkre kattintva kezdheti meg a Tanirodai rendszerben az intézmény több lépcsős regisztrációját.

03.02 Regisztráció

A regisztrációs folyamat első lépése az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadása, a szabályzat elolvasását követően az ablak aljára görgetve jelenik meg a továbblépéshez szükséges „Tovább” gomb.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadása

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadása

A következő lépés az intézményi kapcsolattartói profilhoz jelszó megadása, ezzel a jelszóval tud majd a későbbiekben a rendszerbe bejelentkezni.

Jelszó megadása

Jelszó megadása

A jelszó megadását követően az intézményi kapcsolattartó részletesebb személyes adatait kell megadni:

 • Név előtag: az intézményi kapcsolattartó elővenét kell megadni, amennyiben van ilyen (pl.: Dr.)
 • Vezetéknév: az intézményi kapcsolattartó vezetékneve
 • Keresztnév: az intézményi kapcsolattartó keresztneve
 • Keresztnév (további): további keresztneveket lehet megadni, amenniyben valakinek több is van
 • E-mail cím: az intézményi kapcsolattartó e-mail címe
 • Telefonszám: az intézményi kapcsolattartó telefonszáma
 • Neme: az intézményi kapcsolattartó neme

 

Intézményi kapcsolattartó személyes adatainak megadása

Intézményi kapcsolattartó személyes adatainak megadása

A következő lapon a regisztrálni kívánt intézmény adatait kell megadni a rendszer számára. Bizonyos adatok korábbról megjelenítődnek, így azok szerkeszthetők a felületen:

 • Intézmény neve: a beregisztrálni kívánt intézmény hivatlos, teljes neve
 • OM azonosító: a beregisztrálni kívánt intézmény OM azonosítója
 • Intézmény jellege: a beregisztrálni kívánt intézmény jellege
 • Ország: az intézmény melyik országban található
 • Megye: az intézmény melyik megyében található
 • Irányítószám: az intézmény irányító száma
 • Település: az intézmény melyik településen, városban található
 • Cím: az iskola hivatalos címe
 • Központi telefonszám: az iskola központi telefonszáma
 • Központi e-mail cím: az iskola központi e-mail címe
 • Weboldal: az iskola hivatlosa weboldalának címe
 • Intézményvezető: a mindenkori vezető neve
 • Beosztása: a mindenkori vezető beosztása
 • E-mail címe: a mindnekori vezető e-mail címe
 • Telefonszáma: a midnenkori vezető telefonszáma

 

Intézményi adatok bekérés

Intézményi adatok bekérés

Az intézményi adatok ellenőrzését követően a számlázási adatokat kell megadni. Fontos, hogy a rendszert fizetés nélkül is ki lehet próbálni, de az adatok megadása kötelező. Amennyiben a próbaidőszak után az adott intézmény úgy dönt, hogy mégis szeretné igénybe venni a tanirodai oktatást, úgy már az adatok rendelkezésre állnak.

Az alábbi számlázási adatok megadása szükséges:

 • Számlázási név: az intézmény neve, amire a számlát ki kell állítani
 • Ország
 • irányítószám
 • Település
 • Cím
 • Adószám: a számlafizető intézmény adószáma
 • Bankszámlaszám: a számlafizető intézmény bankszámlaszáma
Számlázási adatok megadása

Számlázási adatok megadása

A következő lépésként az intézményi kapcsolattartónak az általa regisztrált iskolához/intézményhez tanárokat kell hozzárendelni, akik hozzáférést kapnak a rendszerhez. Elsőkörben szükséges megadni a tanár vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét (a tanár teljes regisztrációját a tanár fogja megtenni).

Tanár hozzáadása az iskolához

Tanár hozzáadása az iskolához

A felületen található egy “Még egy sor hozzáadása” gomb, ezzel tudunk egy vagy több új sort hozzáadni, így több tanár is megadható a rendszerben! Az adott sor végén található gombbal törölhetjük az adott sort és a tartalmát is.

Több tanár egyidejű megadása

Több tanár egyidejű megadása

A regisztráció utolsó lépéseként az eddig kitöltött mezőkről kapunk egy összesítőt, ahol áttekinthetjük az általunk megadott adatokat, és hiba esetén visszalépve az adott területre (a lapfülek elnevezéseire kattintva) javíthatjuk, módosíthatjuk az esetleges hibákat.

A valós rendszerben a megadott adatokat a rendszer megjeleníti!

Áttekintő adatlap

Áttekintő adatlap

Az adatok helyességének ellenőrzése után a Regisztráció véglegesítése gombra kattintva véglegesítjük az intézmény adatait, az intézményi kapcsolattartó, valamint a számlázási adatokat a rendszerben. A rendszerbe megadott tanároknak az e-mail címére egy regisztrációs levél kerül kiküldésre.

 

Sikeres Intézményi kapcsolattartói regisztráció e-mail

 

Sikeres intézményi kapcsolattartó regisztráció

Sikeres intézményi kapcsolattartó regisztráció

A sikeres regisztrációról visszajelzést és e-mailt küld a felhasználó számára.

03.03 Belépés

A regisztrációt követően a Bejelentkezés linkre kattintva (fent az Intézményi Portál| Taniroda Tér felirat mellett) lehet a rendszerbe belépni a kapcsolattartói e-maillel és a regisztrációs folyamat során megadott jelszóval.

Intézményi kapcsolattartó belépés felület

Intézményi kapcsolattartó belépés felület

A rendszer lehetőséget biztosít jelszó emlékeztetőre. Amennyiben a felhasználó elfelejtette a jelszavát, akkor az „Elfelejtetted a jelszavad” linkre kattintva az alábbi felület jelenik meg:

Jelszó helyreállítása képernyő

Jelszó helyreállítása képernyő

A jelszó helyreállítása felületen a rendszerben használt e-mail megadását követően a rendszer kiküld egy e-mailt. A levélben található linkre kattintva a felhasználó új jelszót állíthat be magának. Az e-mail cím megadását követően az „Új jelszó igénylése” gombra kattintva az e-mail kiküldésre kerül, amiről a rendszer tájékoztatást is ad.

Jelszóemlékeztető e-mail kiküldése

Jelszóemlékeztető e-mail kiküldése

A levélben található linkre kattintva adhat meg új jelszót a felhasználói fióknak, a kiküldött link egy hétig, vagy a következő jelszócseréig érvényes.

Jelszó helyreállító e-mail

A levélben található „Új jelszó beállítása” linkre kattintva van lehetőség új jelszót beállítani.

Új jelszó megadása

Új jelszó megadása

A kívánt jelszó és a jelszó másodszori megadását követően a „Jelszó módosítása” gombra kattintva állítja be a rendszer az új jelszót.  Azt követően a helyes e-mail cím és jelszó megadását követően a felhasználó be tud lépni a Tanirodai rendszerbe.

03.04 Áttekintés oldal

A belepést követően a kezdő képernyőként egy áttekintés oldal jelenik meg, ami az intézményről és a tanirodai rendszerben található intézményhez tartozó cégekről ad információt a felhasználó számára.

Áttekintés oldal

Áttekintés oldal

A felületen az alábbi adatokat találjuk:

 • Intézmény neve: az adott, korábban beregisztrált intézmény neve
 • Intézmény címe: az adott, beregisztrált intézmény címe
 • Tanárok száma a rendszerben: megmutatja a felhasználó számára, hogy mennyi tanár lett korábban regisztrálva és abból mennyien regisztráltak tanárként a rendszerben, vagyis hogy hányan használják a rendszert. A regisztrációkor három tanárt adtunk meg, így a rendszer mutatja is, hogy jelenleg három tanár regisztráció alatt van
 • Aktív előfizetések száma: azt jelzi a kapcsolattartó felé, hogy mennyi előfizetése van a rendszerben.
 • Cégek száma az előfizetésben összesen: azt jelzi, hogy az adott intézmény mennyi céget igényelt és abból mennyi van megalapítva.

03.05 Előfizetés oldal

A következő menüpont az előfizetések listája, ahol a kapcsolattartó megadhatja, hogy mennyi időre, mennyi céget és milyen kezdődátummal szeretne használni. Amikor ezt az igényt beküldi az intézmény, illetve az intézményi kapcsolattartó, akkor a megadott adatok alapján kerül meghatározásra a FIZETÉS!

Előfizetések és cégek képernyő

Előfizetések és cégek képernyő

Az „Előfizetési igény hozzáadása” gombra kattintva megjelenik egy ablak, amiben az alábbi adatok adhatóak meg:

 • Előfizetés kezdődátuma: az itt megadott dátumtól fogja a rendszer a számlát kiküldeni
 • Hónapok száma: mennyi ideig, hónapig szeretné az előfizetést használni
 • Cégek száma: ebben az előfizetésben mennyi céget szeretne használni
Előfizetési igény hozzáadása ablak

Előfizetési igény hozzáadása ablak

Cég helyek igénylése a rendszerben

Cég helyek igénylése a rendszerben

A példában az látható, hogy az előfizetés kezdődátumától számolva 12 hónapra 2 céget tud az adott intézmény használni. Természetesen a rendszer egyszerre több előfizetést is tud kezelni, így ha idő közben kiderül, hogy kevés a korábban megadott cégek száma, úgy új előfizetéssel bővíthető a cégek száma.

A rendszer egy üzenetet (narancssárga üzenet) is küld a felhasználónak, hogy az igénylése beérkezett, de az üzemeltetőnek jóvá kell hagyni az igénylést. Az igénylés elfogadását követően a narancssárga üzenet eltűnik, és két cég létrehozható a rendszerben.

Üzemeltető által elfogadott igénylés

Üzemeltető által elfogadott igénylés

03.06 Tanárok lista oldal

Az intézményi kapcsolattartó utolsó menőpontja a Tanárok listája. Ebben a menüpontban látható azon tanárok listája, akiket a regisztrációkor az intézményi kapcsolattartó megadott. A listában továbbá látható az is, hogy a hozzáadott tanárok közül ki az, aki már beregisztrált és ki az, aki még nem lépett be a rendszerbe.

Tanárok listája

Tanárok listája

A táblázat alapján három tanár lett hozzáadva a rendszerhez, de eddig csak egy regisztrált be. Ez alapján az intézményi kapcsolattartó jelezheti a tanároknak, hogy Ők még nem regisztráltak a rendszerbe. A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy inaktiválja a tanári profilt, természetesen ez később újra aktiválható. Minden esetben a rendszer e-mailt küld az oktatónak. A sor végén található ikonokkal lehet az adott tanár hozzáférését inaktiválni vagy adott esetben törölni.

Tanári fiók inaktiválása vagy törlés ikon

Tanári fiók inaktiválása vagy törlés ikon

Tanári fiók inaktiválása vagy törlés ikon

Tanári fiók inaktiválása vagy törlés ikon

Az inaktív státuszú tanárok hozzáférését újra lehet aktiválni, így az újra aktiválás után teljes jogosultsággal eléri a taniroda rendszerét.

Tanári fiók újra aktiválása ablak

Tanári fiók újra aktiválása ablak

Amennyiben új tanárt szeretnének a rendszerhez hozzáadni, úgy a „Tanár hozzáadása” gombra kattintva meg kell adni a tanár vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét. A megadott e-mail címre a rendszer kiküld egy regisztrációs levelet, amiben a tanár megtalálja a regisztrációhoz szükséges linket.

Új tanár hozzáadása

Új tanár hozzáadása

04. Tanári felület/Tanári portál

04.01 Regisztráció

Az intézményi kapcsolattartó által felvett tanároknak a rendszer kiküldi a regisztrációs folyamat megkezséhez szükséges regisztrációs e-mailt.

Tanári regisztrációs e-mail

A tanári regisztrációs folyamatot a regisztrációs e-mailben található linkre kattintva lehet megkezdeni, amit az intézményi kapcsolattartó regisztrációja előz meg. A regisztrációs folyamat adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elolvasásával és elfogadásával kezdődik.

Tanári regisztráció adatvédelmi nyilatkozat elfogadása

Tanári regisztráció adatvédelmi nyilatkozat elfogadása

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elolvasása után a “Tovább” gomb megjelenését követően tud a tanár továbblépni a regisztrációban.

Következő lépésként a tanárnak jelszót kell beállítani a rendszerben. Később ezzel a jelszóval tud majd belépni a rendszerbe.

Tanári jelszó beállítása

Tanári jelszó beállítása

A tanároknak a jelszó megadása után néhány személyes adatot fel kell tölteni a rendszerbe, melyek az alábbiak:

 • Oktatói azonosító: egyedi azonosító szám, minden oktató rendelkezik egy ilyen azonosítóval
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Keresztnév (további)
 • E-mail cím
 • Nem

 

Tanár személyes adatainak megadása

Tanár személyes adatainak megadása

Az adatok megadása után a “Tovább” gombra kattintva a tanári regisztráció során megadott adatok áttekintő felülete jelenik meg. A hibásan megadott adatok az adott fülre kattintva módosíthatók.

Adatok áttekintő oldala

Adatok áttekintő oldala

A „Regisztráció véglegesítése” gombra kattintva a regisztráció sikerességéről a rendszer üzenetet küld, amiben egy aktiváló link szerepel, amelyre kattintva véglegessé válik a regisztráció.

Tanár sikeres regisztráció a rendszerben

Tanár sikeres regisztráció a rendszerben

Sikeres tanári regisztrációs levél

A regisztrációt követően a tanár már be tud lépni a “Belépés” linkre kattintva, ami a Tanári Portál | Taniroda felirat mellett található.

04.02 Belépés

A korábban megadott e-mail cím és jelszó megadásával a tanár be tud lépni a taniroda rendszerbe.

Tanár Portál belépés

Tanár Portál belépés

A rendszer lehetőséget biztosít jelszó emlékeztetőre. Amennyiben a felhasználó elfelejtette a jelszavát, akkor az „Elfelejtetted a jelszavad” linkre kattintva az alábbi felület jelenik meg:

Jelszó helyreállítása képernyő

Jelszó helyreállítása képernyő

A jelszó helyreállítása felületen a rendszerben használt e-mail cím megadását követően a rendszer kiküld egy e-mailt, benne egy linkkel, amire kattintva a felhasználó új jelszót állíthat be. Az e-mail cím megadását követően az „Új jelszó igénylése” gombra kattintva az e-mail kiküldésre kerül, amiről a rendszer tájékoztatást is ad.

Jelszóemlékeztető e-mail kiküldése

Jelszóemlékeztető e-mail kiküldése rendszerüzenet

A levélben található linkre kattintva adhat meg új jelszót a felhasználói fióknak, a kiküldött link egy hétig vagy a következő jelszócseréig érvényes.

Jelszó helyreállító e-mail

A levélben található „Új jelszó beállítása” linkre kattintva van lehetőség az új jelszót megadni.

 

Jelszó helyreállítása

Jelszó helyreállítása

A kívánt jelszó, és a jelszó másodszori megadását követően a “Jelszó módosítása” gombra kattintva állítja be a rendszer az új jelszót.  Ezt követően a helyes e-mail cím és jelszó megadását követően, a felhasználó be tud lépni a Tanirodai rendszerbe.

04.03 Áttekintés oldal

A sikeres belépést követően a Tanári portálban a kezdőoldal szintén egy Áttekintés az intézményi adatokkal. A tanári oldalon megjelenik az intézményi kapcsolattartó neve és az általa igényelt cégek száma. A rendszer használatából következő cégregisztrációk számát is nyomon tudjuk követni ezen a felületen, így az oktatók képet kapnak arról, hogy mennyi céget regisztrálhatnak még a rendszerbe. Az Impresszum részben a rendszer használata közben felmerülő kérdésekre is választ kaphatnak a tanárok.

Tanári áttekintés oldal

Tanári áttekintés oldal

04.04 Cégek listája oldal

A Cégek listája menüpont alatt, az adott tanárhoz tartozó cégek listája jelenik meg. Mivel még nem volt cég regisztrálva a rendszerben, így első induláskor a lista üres.

Cégek listája

Cégek listája

Új céget a „Cég hozzáadása” gombbal lehet a rendszerbe rögzíteni.

Cég hozzáadása

Cég hozzáadása

Az oktatónak meg kell adni a létrehozandó cég nevét, valamint ügyvezetőt kell a céghez rendelnie. Az ügyvezető kiválasztása egy lenyíló listából történik. A listában megtalálható az összes olyan diák, aki a diák regisztrációnál az adott iskolát jelölte meg. A “Tagok hozzáadása” funkcióval a tanárnak lehetősége van a diákot utólag is a céghez rendelni. A “Hozzáadás” gombbal a cég létrejön és megjelenik a cégek listában.

Cégek listája

Cégek listája

A tanár további cégeket hozhat létre a rendszerben, de csak annyit, amennyire előfizetése van. Ezt az áttekintés oldalon ellenőrizheti.

A listában az látható, hogy a céget milyen névvel, milyen dátummal hozták létre, ki a cégben az ügyvezető diák, hányan vannak a cégben, illetve, hogy a céget diák oldalról megalapították-e vagy sem. Az alapítást a Bejegyezve oszlop mutatja.

A céget mutató sor végén található két ikon:

A cégekhez utólag csatlakozó tagokat/diákokat hozzá lehet adni a céghez.

Tagok hozzárendelése a céghez

Tagok hozzárendelése a céghez

A második ikonnal a céget lehet megszüntetni és minden adatával együtt törölni a rendszerből.

04.05 Tanár diák jogosultsággal való belépése

A tanárnak lehetősége van a cégeinek a felügyeletére. A cégek listája menüpontban található „Belépés” linkre kattintva, automatikusan belépteti a rendszer egy tanulói felületre.

A tanár képes a rendszerben a hozzá tartozó „cégei” között váltani és felügyeletet, kontrollt gyakorolni azok felett. A kiválasztott cég minden menüpontja és adata megjelenik a tanár számára. Mivel a tanár nem érvényes munkavállalója a cégnek, így műveleteket nem tud a cégben végezni. Ez a funkció az adott cég adatainak és folyamatainak a megnézésére szolgál.

A tanári felületről a diák oldalra való átlépéskor a rendszer tájékoztató jelleggel mutatja, hogy tanári jogosultsággal diák oldalra van belépve! (Tanári joggal csak az adott cég adatait és folyamatai látszódnak, művelet végzésre nincs lehetőség! )

A tájékoztató szöveg, ami azt mutatja, hogy tanári jogosultsággal van a céghez belépve

04.06 Feladatok oldal

A tanári felület legfontosabb menüpontja a tanár számára a Feladatok és értesítések menüpont. Amikor tanári jóváhagyás szükséges, például céges rendelés a nagykereskedelemből, akkor a rendszer jelzi a tanárnak, hogy új jóváhagyás érkezett a rendszerbe. A feladatok menünél megjelenő értesítő és az abban szereplő szám tudatja, hogy mennyi jóváhagyandó feladatot kell a tanárnak elvégeznie.

Feladatok értesítő

Feladatok értesítő

Tanári feladatok és értesítések felület

Tanári feladatok és értesítések felület

A tanár a felület segítségével átfogó képet kap a hozzá rendelt cégek tevékenységeiről. Amennyiben az adott tevékenység megfelelő, úgy a tanár az adott tevékenységet engedélyezheti, amennyiben nem, úgy elutasíthatja. Amennyiben engedélyezi, úgy a nagykereskedésből megrendelt termék és darabszám megjelenik a cég készletnyilvántartásában. A dokumentumtárban megjelenik a nagykereskedés által küldött számla, amit a cégnek teljesítenie kell. Többek között a ki nem egyenlített számlákról is értesítést küld a rendszer a tanárnak, így felügyelni tudja a cég tevékenységeit.

05. Tanulói felület/Diák portál

05.01. Regisztráció

A taniroda.eju.hu oldalról tudják megkezdeni a felhasználók a rendszerbe való belépést.

Taniroda tér kezdőképernyő

Taniroda tér kezdőképernyő

A rendszert használó diákok ezen az oldalon keresztül kezdhetik meg a regisztrációs folyamatot, illetve amennyiben már rendelkeznek a belépéshez szükséges felhasználónévvel és jelszóval, úgy beléphetnek a rendszerbe.

Új diákok a regisztrációs folyamatot a Diák regisztráció ablakban a “Regisztrálok!” gombra kattintva tudják megkezdeni. A regisztrációs folyamat adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elolvasásával és elfogadásával kezdődik.

Diák regisztráció adatvédelmi nyilatkozat elfogadása

Diák regisztráció adatvédelmi nyilatkozat elfogadása

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elolvasása után a „Tovább” gomb megjelenését követően tud a diák tovább lépni a regisztrációban.

Következő lépésként a rendszerbe felvitt Intézmények közül ki kell választani azt, amelyikbe jár, így a diák az adott intézmény diákjai közé kerül. Ezt követően az adott iskolához tartozó diákokat a tanár már az adott céghez tudja rendelni.

Iskola kiválasztása

Iskola kiválasztása

Az iskola kiválasztása után a regisztráló diáknak néhány személyes adatát meg kell adnia a rendszerbe. Az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • Tanulói azonosító: egyedi azonosító szám, minden diák rendelkezik egy ilyen azonostóval
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Nemed
 • Jelszó
 • Jelszó újra

 

Diák személyes adatainak megadása

Diák személyes adatainak megadása

Az adatok megadása után a Tovább gombra kattintva a „tanulói regisztráció” során megadott adatok áttekintő felülete jelenik meg. A hibásan megadott adatok az adott fülre kattintva módosíthatóak.

 

Adatok áttekintő oldala

Adatok áttekintő oldala

A „Regisztráció véglegesítése” gombra kattintva a regisztráció sikerességéről a rendszer üzenetet küld, amiben egy aktiváló link szerepel, amelyre kattintva véglegessé válik a regisztráció.

Diák sikeres regisztráció a rendszerben

Diák sikeres regisztráció a rendszerben

Diák regisztrációs levél

A rendszert csak abban az esetben tudja a diák használni, ha a levélben kiküldött aktiváló linkre kattint. Az regisztráció aktiválását követően a rendszer üzenetet, és e-mailt is küld a sikeres aktiválásról.

Sikeres aktiválás

Sikeres aktiválás

Sikeres aktiválás

05.02 Belépés

A sikeres aktiválást követően a diák már be tud lépni a Diák portálba a regisztrációkor megadott e-mail címmel és jelszóval.

Diák Portál belépés

Diák Portál belépés

A rendszer lehetőséget biztosít jelszó emlékeztetőre. Amennyiben a felhasználó elfelejtette a jelszavát, akkor az „Elfelejtetted a jelszavad” linkre kattintva az alábbi felület jelenik meg:

Jelszó helyreállítása képernyő

Jelszó helyreállítása képernyő

A jelszó helyreállítása felületen a rendszerben használt e-mail cím megadását követően a rendszer kiküld egy e-mailt, amiben a felhasználó új jelszót állíthat be. Az e-mail cím megadását követően az „Új jelszó igénylése” gombra kattintva az e-mail kiküldésre kerül, amiről a rendszer tájékoztatást is ad.

Jelszóemlékeztető e-mail kiküldése

Jelszóemlékeztető e-mail kiküldése

A levélben található linkre kattintva adhat meg új jelszót a felhasználói fióknak, a kiküldött link egy hétig vagy a következő jelszócseréig érvényes.

Jelszó helyreállítása

A levélben található Új jelszó beállítása linkre kattintva van lehetőség új jelszót beállítani.

Új jelszó megadása

Új jelszó megadása

A helyes e-mail cím és jelszó páros megadása után a diák már be tud lépni a rendszerbe.

05.03 Áttekintés oldal

A kezdő oldal egy áttekintő oldal, ahol a diák személyes adatai jelennek meg. Az áttekintés oldalon megjelenik az adóazonosító jel, bankszámlaszám, amit a rendszer minden regisztrált diáknak randomra generál. Ezekre az adatokra a céges környezetben van szükség, hiszen ez alapján kapja a diák a fizetését. Illetve a diák nyomon követheti a céges tevékenységéért kapott juttatásokat, ezt a „jelenlegi folyószámla egyenleg” összesítve mutatja.

Diák Áttekintés oldal

„A magánszemélyi folyószámlád tranzakciótörténete” gombra kattintva a jelenlegi folyószámla utalási történetét lehet megnézni.

Első belépéskor üres tranzakciós lista

Első belépéskor üres tranzakciós lista

Az áttekintés oldalon továbbá a rendszer egy piros figyelmeztető üzenetet is ír, hogy ha még egyik céghez sem lett hozzárendelve a diák.

Figyelmeztető üzenet

Figyelmeztető üzenet

Amíg a diák nincs hozzárendelve egy céghez sem, addig nem tudja a rendszer szolgáltatásait elérni és használni.

05.04 Cég alapítás

A cégalapítás funkció csak annak a diáknak jelenik meg, illetve van lehetősége céget alapítani, aki ki lett jelölve ügyvezetőnek a cégben. (Ezt a tanári felületen a cégek listájánál a Cég hozzáadása menüben tudja a tanár megadni.)

Cég alapítása

Cég alapítása

A cég alapítás folyamata a Cégbejegyzési kérelem beadásával kezdődik. A „Cégbejegyzési kérelem” gombra kattintva megjelenik egy cégbejegyzési kérelem (ez a valóságban benyújtandó kérelem fontosabb elemeit tartalmazza, a dokumentumtárban a teljes cégbejegyzési kérelem megtalálható).

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem

A cégbejegyzési kérelem esetén az alábbi adatokat kell megadni:

 • Teljes cégnév
 • Rövidített cégnév
 • Alapítandó cég típusa:
  • Gyakorló Zártkörűen működő Részvénytársaság
  • Gyakorló Korlátozott Felelősségű Társaság
  • Gyakorló Betéti társaság
 • Áfa kör
 • Székhely: a céghelye mindig az adott iskola címe lesz
 • A cég e-mail elérhetősége
 • Főtevékenység
 • Tagok listája
 • Ügyvezető(k)
 • Aláírási jog
 • Ügyvezető jogviszonya:
  • Megbízási
  • Társas vállalkozói
  • Munkaviszony
 • Jegyzett tőke összege: a jegyzett tőke értéke minimum 3.000.000 Ft és maximum 100.000.000 Ft közötti összeg lehet

A felsorolt adatokat kötelező megadni, a jegyzett tőke megadása után a valós cégalapítási kérelmen található nyilatkozatot kell tenni. Az összes adat megadása után és a nyilatkozatok elfogadását követően az ügyvezetőnek a „Beküldés” gombra kell kattintani ahhoz, hogy a cég létrejöjjön.

Az első cég létrejötte

Az első cég létrejötte

A cégbejegyzési kérelem beküldését követően a rendszerben létrejön a cég azokkal az adatokkal, amiket a cégbejegyzési kérelemben megadtunk. A cégnek a működéshez szüksége van egy adószámra és egy regisztrációs számra, amit a rendszer a cég létrejöttekor automatikusan állít elő. Minden cégnek egyedi adószáma és regisztrációs száma van a rendszerben.

A cég létrejöttekor két új menüpont jelenik meg, az egyik a Bank, ahol banki ügyeket tudnak a cég munkatársai intézni, a másik pedig a Dokumentumtár, amiben a cég életében létrejövő dokumentumokat tárol a rendszer.

05.05 Bank

A Cégalapítást követően az ügyvezetőnek bankszámlaszámot kell igényelni a banktól ahhoz, hogy a pénzügyeit tudja kezelni.

Bankszámla szerződés megkötése

Bankszámla szerződés megkötése

Az ügyvezetőnek a „Bankszámla szerződés megkötése” gombra kell kattintani, ahhoz, hogy a bankszámla szerződés megjelenjen.

Bankszámla szerződés

Bankszámla szerződés

A bankszámla szerződéshez szükséges adatokat a rendszer automatikusan betölti, így az ügyvezetőnek csak a Szerződés beküldése gombra kell kattintania ahhoz, hogy a cége bankszámlával rendelkezzen. A szerződés beküldését követően a rendszer egy egyedi bankszámlaszámot generál a cégnek, illetve a számlára rákerül az alapításkor meghatározott jegyzett tőke (Egyenleg felíratnál látható).

Banki ügyintézés felület

Banki ügyintézés felület

Miután a cég megkapta a bankszámlaszámot, három banki műveletet tud elvégezni:

 • Átutalás
 • Készpénzes kifizetés
 • Készpénzes befizetés

Mindhárom műveletről bizonylat készül, ami a tanári jóváhagyást követően, a dokumentumtárban kerül. Így a banki műveleteket külön bizonylatonként is  vissza lehet keresni és ki lehet nyomtatni.

A nyomtatás gombra kattintva az adott tranzakciós listát lehet kinyomtatni.

A banki műveletek alatt található egy szűrés rész, ahol beállítható a kívánt időszak kezdődátuma és végdátuma, így az időintervallum közé eső tranzakciók jelennek meg a tranzakciós listában. A szűrés típusánál megadható, hogy bevétel, kiadás vagy esetleg mindkettő típusú tranzakciót jelenítse meg a rendszer.

Banki tranzakció szűrő

A képernyőn megjelenik egy tranzakciós lista is a pénzmozgás nyomon követéséhez. A tranzakciós listához tartozik egy ikonmagyarázat is, ami azt mutatja, hogy a pénzmozgásnak milyen szereplői voltak.

Tranzakciós lista és szereplő lista

05.06 Átutalás

A cég utalással tud pénzügyi követeléseket teljesíteni akár a partnerek, akár a munkavállalói felé.

Így például a havi bért is el tudja utalni a dolgozóinak, vagy ki tud egyenlíteni egy számlát.

Átutalás felület

Átutalás felület

Az átutalásnál a rendszer a megbízó nevét és a megbízó pénzforgalmi jelzőszámát automatikusan kitölti, így a cég munkatársának az alábbi adatokat kell megadni:

 • A jogosult neve
 • A jogosult pénzforgalmi jelzőszáma
 • Összeg
 • Közlemény

FONTOS! A közleményben munkabér utalás esetén a dolgozó adóazonosító jelét kell megadni, számla kiegyenlítéskor pedig a számlán található sorszámot! Munkabér utalásnál érdemes a Munkaügy / Személyügy (HR) menüpontot új ablakban megnyitni!

Példa munkabér átutalásra:

Munkabér kifizetés példa

Munkabér kifizetés példa

A példában az látszik, hogy a cég az Első Diáknak 200.000 Ft munkabért utalt ki úgy, hogy a munkavállaló Adószáma a közlemény rovatba beírásra került. Az utalást követően a cég bankszámla egyenlegében változás történt, hiszen a bankszámlájáról levonásra került a kifizetett bér.

A cég bankszámlája bérkifizetés után

A cég bankszámlája bérkifizetés után

A másik oldalon, vagyis a munkavállaló oldalán megjelent a havi bére a fiktív virtuális bankszámláján:

Munkavállalói fiktív bankszámla

Munkavállalói fiktív bankszámla

05.07 Készpénz kifizetés/Készpénz befizetés

A bankban lehetőség van készpénzes ki-, és befizetési tranzakciót végezni. A „Készpénzes kifizetés” gombra kattintva a kifizetéshez használt űrlap jelenik meg. A terhelendő számla és a számlatulajdonos adatait a rendszer automatikusan kitölti, a többi adatot manuálisan kell megadni. Ilyen adat:

 • A kifizetés összege
 • A kifizetés összege szövegesen
 • A készpénz-felvétellel megbízott személy neve
 • Megbízott személyi igazolványának/útlevelének/tartózkodási engedélyének száma

Az adatok megadását követően a „Kifizetési bizonylat elküldése” gombra kattintva tudjuk a bizonylatot beadni.

Készpénz kifizetési bizonylat

Készpénz kifizetési bizonylat

A bizonylat beadását követően a cég bankszámláján lévő összeg a kifizetés összegével csökkenni fog.

A készpénzes befizetés ennek a folyamatnak a fordítottja, tehát a „Készpénzes befizetés” gombra kattintva megjelenik a bizonylat adatlapja.

Készpénzes befizetési bizonylat

Készpénzes befizetési bizonylat

A jóváírandó számla és a számlatulajdonos nevét a rendszer automatikusan megadja, a hiányzó adatokat manuálisan kell megadni. A befizetett összeg a „Befizetési bizonylat elküldése” után jelenik meg a cég számláján.

A tranzakciós lista minden pénzmozgást rögzít, így utólag is könnyen vissza lehet keresni egy adott tételt.

Banki tranzakciós lista

Banki tranzakciós lista

Mivel a cég rendelkezik már bankszámlával, így megkezdheti a kereskedést, ennek megfelelően megjelentek új menüpontok és almenük:

 • Kereskedelem
  • Börze
  • Beszerzés
  • Értékesítés
  • Készletnyilvántartás
  • Nagykereskedés
 • Munkaügy
  • Személyügy (HR)
 • Adó
  • Adó bevallás
  • Adó nyilvántartás

05.08 Kereskedelem

A bankszámla szerződés megkötését követően a cég számára megnyílik a kereskedelem lehetősége, ezért a cégnek kezdő raktárkészletre van szüksége, amit a nagykereskedésből tud beszerezni.

05.09 Nagykereskedés

A nagykereskedés egy beépített automatizmus a rendszerben, így a cég kezdő készletet tud rendelni magának tetszőleges termékekből és mennyiségekből.

Nagykereskedés

Nagykereskedés

A „Rendelés a nagykereskedésből” gombra kattintva megkezdődhet a termékek beszerzése.

Rendelés a nagykereskedésből felület

A nagykereskedésnek meg kell adni a:

 • Megnevezés: termék neve
 • Nettó egységár: termék nettó egységárát
 • Mennyiség: a termékből rendelendő darabszámot
 • ME (mennyiségi egység): lenyíló listából választható, például: db, fő, kg, l
 • Nettó: a rendszer automatikusan számolja Nettó egységárból és a Mennyiségből
 • Áfa: lenyíló listából választható, például: 0%, 12%, 25%, 27%
 • Bruttó: a nettó és az Áfa értékéből automatikusan számított ár

 

Példa egy Nagykereskedéses vásárlásra

Lehetőség van több termék egyidejű megrendelésére is, így a megrendelőnek a „Tétel hozzáadása gombra” kattintva újabb termék megrendelésére van lehetősége. Illetve, ha valamelyik termékre mégsem lenne szükség, akkor annak a sora törölhető is a megrendelésből, ezt a sor végén található törlés gomb segítségével lehet megtenni.

Több termék megrendelése a Nagykereskedésből

 

A kiválasztott termékek megrendeléséhez a „Megrendelés és számlázás” gombra kell kattintani.

FONTOS! A nagykereskedésből történő vásárlás minden esetben tanári jóváhagyást kíván!

Ez azt jelenti, hogy amíg a tanár a Tanári portálon a feladatok menüpontban nem hagyja jóvá az adott cég nagykereskedésből történő vásárlását, addig a megrendelt termékek és mennyiségek nem jelennek meg a cég készletében. Erről a céget, illetve a megrendelőt üzenetben értesíti.

Nagykereskedéses üzenet

Nagykereskedéses üzenet

A tanári döntés alapján, ha jóváhagyás történik, akkor a megrendelt termék és mennyiség bekerül a cég raktárkészletébe, és a rendelés számlája bekerül a Dokumentumtárba, amit a cégnek ki kell egyenlíteni. Amennyiben elutasításra került a megrendelés, úgy újra meg kell ismételni a rendelést a tanár instrukciója alapján.

05.10 Készletnyilvántartás

A sikeres megrendelés eredménye a készletnyilvántartásban megjelenik. A készletnyilvántartás az alábbi adatokat mutatja:

 • A termék neve
 • Rendelkezésre álló mennyiség: ez a mutató azt mutatja, hogy mekkora mennyiség alkotja a készletet.
 • Első beszerzés: mikor vásároltuk a terméket
 • Utolsó mennyiségi változás: mindig az adott termék vásárlásának dátuma jelenik meg.

A készletnyilvántartásban szereplő termékkel két lehetőségünk van, így vagy újra rendelhetünk belőle a nagykereskedésből vagy kiküldjük a börzére, hogy a rendszerben található több cég meg tudja vásárolni tőlünk.

Készletnyilvántartás felület

Készletnyilvántartás felület

A készletnyilvántartásban szereplő termékekhez képet is fel tudunk tölteni, így a készletnyilvántartásban és a börzén is képpel együtt fog a termékünk megjelenni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a termék neve mezőben található kis kép ikonra kattintani.

Fontos! Fényképet csak a Börzében vásárolt termékhez lehet feltölteni, más cégtől vásárolt termékhez nem. Illetve csak a saját termékeim fényképeit lehet változtatni.

Képpel feltöltött termék

Képpel feltöltött termék

A készleten lévő terméket a „Börzére küldés” gombbal lehet a piacon mindenki által elérhetővé és megvásárolhatóvá tenni. A „Börzére küldés” ablakban megjelenik a termék neve, jelenleg mennyi van már belőle kint a börzén, illetve az aktuális készlet mennyiség.

A termék börzére küldése

A termék börzére küldése

A börzére küldés is tanári jóváhagyás köteles. Amennyiben a tanár jóváhagyja, úgy a termék megjelenik a börzei piacon és a készletünk a kiküldött mennyiséggel csökken, amennyiben elutasítja, úgy meg kell ismételni a folyamatot a tanári útmutatás alapján.

05.11. Beszerzés

A beszerzés menüpont alatt található felület információt szolgáltat a beszerzések állapotáról, státuszáról. Ezen a felületen látja a cég alkalmazottja, hogy egy adott megrendelést a tanár jóváhagyott vagy elutasított, hogy az eladó cég a szállítólevelet illetve a számát kiküldte-e a részünkre, illetve hogy az adott számla kiegyenlítésre került-e a megrendelő cég részéről. A termékek beazonosítására szolgál a Termékek oszlopban található „(mutat)” felirat, amire kattintva a megrendelt termékek rendelési információi is megjelennek.

Beszerzések állapota

Beszerzések állapota

05.12 Börze

A börze egy virtuális piactér, ahol megtalálható a saját cégem által kirakott termékek, illetve más cégek eladásra kínált termékei. A diákok onnan tudják a cégük profiljába tartozó termékeket megvásárolni.

Börze "virtuális piactér"

Börze „virtuális piactér”

A börzére küldött termékekről néhány alapinformáció megtalálható, ami segít megfelelő döntést hozni a vásárláshoz.

A cég által kirakott termékeket nem lehet ugyanannak a cégnek megvásárolni. Saját termékek mennyiségének alakításához a jobb felső sarokban található „Saját termékek menedzselése” gombra kell kattintani.

Saját termék menedzselése

Saját termék menedzselése

A gombra kattintva megjelenik a „Saját termékek” ablak, ahol növelhetjük a már kint lévő termékek darabszámát, illetve vissza is hívhatunk darabszámot a Börzéből. A „termék beküldése a börzére” ablakban látható, hogy melyik termékről van szó, továbbá készlet információkat is megjelenít, így látható, hogy a cég már korábban hány darab terméket küldött a börzére illetve, hogy a saját készletéből mennyit küldhet még ki. A mennyiség nem lépheti túl a cég aktuális készletének darabszámát, illetve ugyanaz a termék más áron nem rakható ki a Börzébe.

Termék Börzére küldése

Termék Börzére küldése

A beküldés gombra kattintva a rendszer a Börzén található termék darabszámát a megfelelő darabszámmal megnöveli, míg a cég saját készletét annyival csökkenti. Amennyiben más áron szeretnénk a terméket kirakni, úgy előbb vissza kell hívni a már kinnlevő készletet.

Termék mennyiségi csökkentése a Börzében

Termék mennyiségi csökkentése a Börzében

A visszahívni kívánt mennyiség megadása után a Visszahívás gombra kattintva a megadott mennyiség levonódik a börzén kint lévő termékek darabszámából.

FONTOS! A Börzén lévő termék darabszámának növelése és csökkentése tanári jóváhagyás köteles.

Más cég által eladásra kínált termék megvásárlása esetén az adott terméket a termék rövid leírása alatt található „Kosár” feliratú gombra kattintva tudjuk megtenni. A gombra kattintva az adott termék bekerül a kosárba, amit a jobb felső sarokban találunk.

Kosár megjelenítésé

Kosár megjelenítése

A gombra kattintva megjelenik a kosár tartalma. A kosárban található termékek végleges darabszáma itt módosítható, a rendszer a fizetendő összeget az adott termék nettó egységára és az ÁFA alapján számolja ki. A darabszám beállításának véglegesítése a mező mellett található zöld pipára kattintva lehetséges.

Kosár tartalmának megrendelése

Kosár tartalmának megrendelése

FONTOS! A Börzéből való vásárlás tanári jóváhagyás köteles!

05.13 Értékesítés

Az értékesítés menüpont alatt találhatóak a megrendelések, és azok státuszai. A táblázat minden sora egy új megrendelési sor. A „mutat” linkre kattintva láthatjuk, hogy az adott megrendelésben milyen termék vett részt. A megrendelés állapota nyomon követhető, hiszen a rendszer folyamatosan feltünteti az adott megrendelés státuszát.

Értékesítés

Értékesítés

05.14 Börzén való vásárlás folyamata két fél között

Két cég közötti vásárlás minden esetben a Börzén keresztül történik. Egy megrendelés leadása esetén tanári jóváhagyás szükséges a megrendelés elküldéséhez. Amint a tanár jóváhagyta a megrendelést, úgy a vevő cég felé az „Összeállításra vár” státusz jelenik meg, míg az eladó cégnél az „Összeállításra vár” felirat alatt megjelenik az Összeállítás és az Elutasítás gomb is. Az eladó cégnek meg kell vizsgálni a cég készletét, hogy a megrendelt terméket tudja-e teljesíteni, amennyiben igen, úgy a megrendelés összeállítható, ha nem, akkor a megrendelést a szállító cégnek el kell utasítania. Ha a cég elutasítja a megrendelést, úgy a vevő oldalon a Szállító által elutasítva státusz jelenik meg, és a vásárlás folyamata befejeződik. A szállító oldalon a Nem teljesíthető státusz jelenik meg. Amennyiben a megrendelés teljesíthető, vagyis a szállító cég összeállítja a megrendelést, úgy a szállítói és megrendelői oldalon a státusznál az Összeállítva jelenik meg. A szállító cég értékesítés menüpontjában az összeállítást követően megjelenik a szállítólevél kiküldése gomb. A szállítólevél gombra kattintva a rendszer megjeleníti a szállítólevél kiküldésének dátumát, így annak kiküldése könnyen visszaellenőrizhető. A megrendelő oldalon megjelenik a szállítólevél elfogadása gomb, amire kattintva a szállító által küldött termékek a megrendelő készletében megjelennek, valamint a szállítólevél bekerül a dokumentumtárba is. A szállítólevél elfogadását követően a szállító cég oldalán megjelenik a számla küldése gomb. A gombra kattintva a szállító kiküldi a megrendelő számára az adott megrendelésről készített számlát. A rendszer a kiküldés időpontját és a számla számát megjeleníti mind a két fél részére, így a számlázás, illetve a rendszerben keletkezett számlák is nyomon követhetőek. A számla bekerül a dokumentumtárba, ahonnan a cég munkatársai megnyithatják, és a határidőig teljesíthetik a befizetési kötelezettségeiket. Minden számlát a bank menüpont utalás rézében tudnak kiegyenlíteni.

Fontos, hogy számla kiegyenlítés esetén a közlemény rovatban a számla sorszámát (a számla sorszáma megtalálható a dokumentumon, illetve a dokumentumtár adott sorában is fel van tüntetve) fel kell tüntetni!

A számla rendezése esetén a rendszer megjeleníti a fizetés dátumát, így az értékesítő az adott megrendelést teljesítve státuszúra állíthatja, ami egyben a beérkezett összeg könyvelését is jelenti.

Beszerzés lehetséges státuszai

Beszerzés lehetséges státuszai

Értékesítés lehetséges műveletei

Értékesítés lehetséges műveletei

Számla minta

Számla minta

Szállítólevél minta

Szállítólevél minta

05.15 Számvitel

A Számvitel menüpontban található a cég számviteli teendőit támogató funkciók, ilyen a napló könyvelés vagy a Főkönyvi kivonat.

05.16 Napló könyvelés

A Napló könyvelés modulban van lehetősége a cégnek a kettős könyveléshez a könyvviteli számlákat felvinni a rendszerben. A gazdasági eseményt a megfelelő tartozik és a megfelelő követel oldali számlaosztályokba kell sorolni azonos összeggel. A könyvviteli számlákat maunálisan a számvitelel megbízott alkalmazot rögziti, a dátum megadását követően.

Üres könyvelés

Üres könyvelés

Példa könyvviteli számla rögzítésére, ebben a példában készpénzes befizetés történik bankszámlára, így a készpénz (3. számlaosztály 38. pénzeszközök) csökken, míg a másik oldalon a bankszámla (3. számlaosztály 38. pénzeszközök) ugyan akkora összeggel növekszik.

Könyvviteli számla rögzítése

Könyvviteli számla rögzítése

05.17 Főkönyvi kivonat részlet

A Főkönyvi kivonat résznél találjuk az egyszerűsített kettős könyvelési kimutatást/mérleget. A Napló könyvelésnél feltöltött könyvviteli számlák számlaosztályonként összesítve jelennek meg. A rendszer ennek megfelelően jeleníti meg a Tartozik és a Követel egyenlegeket.

 

Főkönyvi kivonat részlet

Főkönyvi kivonat részlet

05.18 Munkaügy (HR)

A Munkaügy menüpontban található a cég munkaügyi teendőit támogató szolgáltatások.

05.19 Személyügy / Bérszámfejtés

A Munkaügy menüpontban található a személyügy/bérszámfejtés, ahol a cégben dolgozók adatai és bérei szerepelnek. Az adatok alapján a bérek utalásával megbízott alkalmazott már a havi rendszerességű munkabéreket könnyen tudja teljesíteni/utalni. A cég személyügyesének lehetősége van az adott dolgozó  kezdőfizetésének megadására és a fizetésének módosítására a „Fizetés módosításra gombra” kattintva.

Személyügy fizetés módosítása

Személyügy fizetés módosítása

A kezdő bruttó bér beállítását követően a személyügy / bérszámejtés képernyőn az alábbi adatokat jelennek meg:

 • Alkalmazott neve: azt a nevet jeleníti meg, amelyik névvel a diák beregisztrált a rendszerbe
 • Bankszámlaszáma: regisztrációkor a rendszer automatikusan generál egy fiktív bankszámlaszámot, ahova a dolgozó megkapja a munkabérét.
 • Adóazonosító jel: regisztrációkor a rendszer automatikusan generál egy fiktív adóazonosító jelet, amit az utaláskor a közleményrovatban meg kell adni
 • Ügyvezető-e: az adott cégben az adott személy ügyvezető-e vagy sem
 • Bruttó fizetés: a személyügy által megállapított havi bruttó bére a cég alkalmazottjának

 

Személyügyi modul

Személyügyi modul

A Személyügy/Bérszámfejtés modulban a fizetésnek bruttó összeget kell megadni, amiből a rendszer automatikusan levonja a kötelező terheket, így megkapjuk a bruttó bér nettó értékét. Ezt a nettó értéket kell a munkavállalóknak havi rendszerességgel kifizetni.

A rendszer által számolt levonások mértéke:

 • Személyi Jövedelem Adó (SZJA) 15%
 • Nyugdíj járulék 10%
 • Egészségbiztosítási járulék 7%
 • Munkaerőpiaci járulék 1,5%

Munkáltatói köztehek

 • Szociális hozzájárulás (SZOCHO) 17,5%
 • Szakképzási hozzájárulás (SZAHO) 1,5%
Nettó érték kiszámítása

Nettó érték kiszámítása

05.20 Adóbevallás

Az adóbevallás elkészítéséhez egy külső rendszer használata szükséges, így a cég az adóbevallást az Általános nyomtatványkitöltő programban (továbbiakban: ÁNYK web: http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok) tudja elkészíteni. Természetesen az adóbevallás más egyéb adóbevallást készítő rendszerben is elkészíthető, a rendszer készítéskor az ÁNYK használatát vettük alapul. Az elkészült adóbevallás alapján a rendszerbe már könnyen fel lehet vinni az adott adónemekhez tartozó összegeket.

Adóbevallás

Adóbevallás

Az Adó/Adóbevallás menüpontban kell az adóbevallásban szereplő adónemeket feltölteni. A feltöltést a feltöltő űrlap megnyitása linkre kattintva lehet megkezdeni.

A külsős adóbevallást a rendszerbe fel is lehet tölteni a „Fájl csatolásához kattintson ide” gombra kattintva, így a rendszerbe feltöltésre kerül. A feltöltött dokumentum a Dokumentumtárba kerül, ahol bármikor visszakereshető. A listában szereplő adónemekből legalább egyet kötelező megadni.

Adóbevallás készítése a Taniroda rendszerben

Adóbevallás készítése a Taniroda rendszerben

Az adóbevallások oldalon a megfelelő adónemek, és a fájl feltöltését követően a „Beküld” gombra kattintva a rendszer megjeleníti az adott bevalláskor bevallott pénzösszeget. Az adott sorban a (mutat) linkre kattintva részletezi is, hogy abban az adóbevallásban milyen adónemek lettek meghatározva.

Adóbevallás a rendszerben

Adóbevallás a rendszerben

Az adóbevallás menüben a már elkészített adóbevallás adónemeit lehet feltölteni a rendszerbe, így a cég pontosan láthatja, hogy mennyi adót kellett az adott hónapban befizetni.

05.21 Adó nyilvántartás

Az adó nyilvántartás felületen látható, hogy a cég az adott hónapban (kezdő és végdátum közötti időintervallum megadható) milyen és mennyi adót fizetett be.

Az adónyilvántartás az adóbevallásban megadott összegeket automatikusan betölti a megfelelő sorban, így adónemenként összesített összeg látható, amit a cégnek teljesíteni kell az Adóhatóság felé.

Adó nyilvántartási felület

Adó nyilvántartási felület

A rendszer figyeli, hogy a cégnek mennyi volt a bevallott összege, és ahhoz képest mennyit fizetett be. Amennyiben több a bevallott összeg, mint a befizetett, úgy a rendszer egy piros X-szel jelzi a hiányt. Ha a bevallott összeg és a befizetett összeg egyenlő, vagyis a cég pontosan befizette a bevallott összegeket, úgy egy zöld pipa jelenik meg. Azonban, ha a cég többet fizetett, mint amit bevallott, úgy a cégnek túlfizetése van. A cégnek, illetve az ügyvezetőnek arra kell törekedni, hogy ezen a képernyőn minden sorban zöld pipa legyen.

05.22 Dokumentumtár

A dokumentumtárban található minden olyan dokumentum, ami a cég életében keletkezik az alapító okirattól, a szállítólevélen és számlákon keresztül, az adóbevallásig. A rendszer értesítést küld, ha új dokumentum került a dokumentumtárba.

Dokumentumtárba került új dokumentum jelzése

Dokumentumtárba került új dokumentum jelzése

Minden dokumentum alapesetben a Beérkező dokumentumok lapon jelenik meg, a cégre és az ügyvezetőjére van bízva az, hogy a dokumentumokat a dokumentumtár többi lapjára helyezik –e vagy sem. Egy áthelyezett dokumentum megnézéséhez a Dokumentumtár alatt található kategóriára kell kattintani.

Dokumentumokat az alábbi kategóriákba lehet áthelyezni

Dokumentumokat az alábbi kategóriákba lehet áthelyezni

Dokumentumtár

Dokumentumtár felhasználói felülete

A dokumentumtárban található dokumentumot az áthelyezés oszlopban található „áthelyezés ide” lenyíló listából kiválasztva lehet átmozgatni egy másik csoportba.

Dokumentum áthelyezése

Dokumentum áthelyezése

 

Cégalapítás / adódokumentumok

Minden banki tranzakcióról bizonylat kerül a Dokumentumtárba.

Banki tranzakciós bizonylatok

A rendszerben található dokumentumokat meg is lehet nyitni a „Megtekintés” gombra kattintva. A megnyitott dokumentumot lehetőség van nyomtatni is. A Dokumentum nyomtatása gomb a megtekintés nézetben érhető el a jobb felső sarokban.

Tanirodai rendszerben található számla

Tanirodai rendszerben található számla

Megjegyzés: a számla sorszám a Számla felirat alatt található, ezt a számot kell a bank menüpontban az utalásnál a közleményrovatban megadni!

Tanirodai rendszerben található szállítólevél

Tanirodai rendszerben található szállítólevél

A megnyitott dokumentum jobb felső sarkában található a „Dokumentum nyomtatása” gomb, amivel az adott dokumentumot ki is lehet nyomtatni.